SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: adammaj@majsports.pl / +48 692 688 050

MAJSPORTS » Blog » Judo – Twoja droga do doskonałości

Judo – Twoja droga do doskonałości

„Talentu nie można nauczyć. Można go tylko znaleźć”

 

 

Judo – Twoja droga do doskonałości.

 

1. Talent – odkrywanie możliwości.

 

Judo – osiągniecie mistrzostwa to strefa dla judoków kompletnych. Umiejętności techniczne i taktyczne muszą być na najwyższym poziomie. Podparte znakomitym poziomem zdolności motorycznych oraz  niesamowitą odpornością psychiczną.

Ogromna liczba rywalizujących państw i startujących zawodników spowodowała, że  kwalifikacje olimpijskie w judo to ciężka droga. Mogą ją pokonać tylko najbardziej utalentowane zawodniczki i zawodnicy.

Zdjęcie Waldemar LegieńZdjęcie Aneta Szczepańska - 1

 

Wyszukanie diamentów, ich oszlifowanie by przerodziły się w brylanty to wyzwanie, współdziałanie i odpowiedzialność wielu ludzi.

Wierzę, że Polacy należą do jednych z najbardziej utalentowanych narodów świata w sportach walki, przecież w historii polskiego judo są najwybitniejsi judocy świata. Wiem również, że wiele diamentów pozostaje nieoszlifowanych.

Problem związany z  procesem doboru i selekcji utalentowanych judoków, jest jednym z najważniejszych w szkoleniu, gdyż jego prawidłowe rozwiązanie łączy się z wieloma bardzo korzystnymi skutkami. Między innymi eliminuje nakłady związane ze szkoleniem w wyczynowym obszarze sportu nieodpowiednich zawodników, może szkodzić zdrowiu ponieważ organizmy nie są predysponowane do znoszenia dużych obciążeń treningowych oraz chroni przed niespełnionymi oczekiwaniami ćwiczących, trenerów i rodziców. Oczywiście cała procedura procesu doboru i selekcji obejmuje młodych ludzi, którzy chcą uprawiać judo i nie może zawierać elementów godzących w godność lub zrażać do judo w jakiejkolwiek postaci. Tutaj należy podkreślić, by osoby odpowiedzialne za proces treningowy odznaczały się dużym przygotowaniem pedagogicznym. Założenia programu identyfikacji talentów powinny być głównie oparte o:

  • stan zdrowia – ocena możliwości zdrowotnych do uprawiania sportu wyczynowego,
  • wynik sportowy -  obserwacja i ocena możliwości specjalnych, najwyższych (zawody sportowe),
  • sprawność motoryczna – ocena możliwości ogólnych – specjalistyczne badania diagnostyczne oraz testy sprawności,
  • sprawność specjalna - testy sprawności specjalnej,
  • przygotowanie mentalne – świadomość i zaangażowanie w realizację procesu treningowego,
  • analiza składu ciała – ocena optymalnych wskaźników budowy ciała.

Przeobrażenie talentu w  wybitnego sportowca na miarę medalisty mistrzostw świata czy Igrzysk Olimpijskich to przekształcenie marzeń w rzeczywistość. Tylko świadoma i zdeterminowana jednostka może tego dokonać.

 

Jeżeli chcesz spełnić swoje marzenia musisz podjąć ryzyko. Mieć ogromną motywację i pewność siebie w urzeczywistnianiu swojej wizji. Pamiętaj, że masz tylko jedną szansę na realizację swoich marzeń sportowych. Masz jedno życie, jedną szansę, by uprawiać judo wyczynowo. Nadszedł więc czas by uświadomić wszystkim trenerom i działaczom, zawodnikom oraz  ich rodzicom, że tylko prawdziwe profesjonalne podejście do kariery sportowej może doprowadzić do spełnienia marzeń  - bycia doskonałym. Zawodnicy jeżeli sami chcecie stać się wybitnymi judokami, musicie otoczyć się pozytywnymi ludźmi, wojownikami i profesjonalistami, którzy również mają ogromne ambicje bycia doskonałymi, a wtedy sukces jest gwarantowany. Sztab szkoleniowy to nie mogą być ludzie przypadkowi. Trener judo, trener od przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta czy dietetyk muszą być najlepsi w swoim fachu.  Rady i opieka świetnie wyszkolonych i doświadczonych specjalistów jest niezbędna. Wiedza metodyczna szkoleniowca, jego doświadczenie i znajomość najnowszych danych naukowych – trener musi na bieżąco śledzić te informacje przez zaznajamianie się z bieżącym pismem naukowym. Uczestniczyć w konferencjach, współpracować z innymi szkoleniowcami oraz prowadzić szczegółową obserwację swoich podopiecznych. Trener może modyfikować i dostosowywać plan treningowy odpowiednio do poszerzającej się wiedzy i doświadczenia.

Organizowanie i planowanie procesu treningowego należy uważać za uzasadnioną naukowo sztukę. Zastosowanie dobrze opracowanego, opartego na podstawach naukowych planu pozwala uniknąć działań przypadkowych i bezcelowych. By stworzyć skuteczny plan treningowy, trener musi wytyczyć długoterminowy program rozwoju i optymalizacji możliwości sportowca. Aby pomóc sportowcowi w osiągnięciu odległych celów treningu, szkoleniowiec musi go bacznie obserwować w trakcie ćwiczeń i zawodów, a okresowo przeprowadzać odpowiednie sprawdziany. Powinny one dostarczać pożądanych informacji, by można je było wykorzystać w kształtowaniu bodźców treningowych.

 

2. Talent  -  wkracza na ścieżkę do doskonałości.

 

Niezaprzeczalnie by talent kroczył drogą do sukcesu potrzeba optymalizacji struktury i treści wieloletniego szkolenia, które powinno się odbywać zgodnie z logiką tego procesu i uwarunkowaniami rozwoju osobniczego. Model szkolenia ma znaczenie nie tylko porządkujące, ale ma spełniać wiele funkcji kontrolno-regulacyjnych. Struktura szkolenia musi uwzględniać m.in. optymalny wiek rozpoczęcia treningów i uzyskiwania największych sukcesów sportowych, czas trwania etapów i ich treść oraz podział na kategorie wagowe.

W obecnym systemie dofinansowywania przez państwo współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz realizacji przygotowań kadr narodowych do udziału w imprezach mistrzowskich, funkcjonują kadry wojewódzkie i narodowe, aż do grup szkolenia olimpijskiego plus program Team100. Czy droga rozwoju talentu jest jasno wytyczona?

Skuteczna i efektywna ścieżka rozwoju talentu od klubu przez kadry wojewódzkie, narodowe i być może Olimpijskie Ośrodki Szkolenia w Judo powinna być oparta na  konkretnym, metodycznym i spójnym (organizacyjnym, szkoleniowym i biznesowym) szkoleniu. Nie może być działania od przypadku do przypadku.

Zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju utalentowanych judoków to również wsparcie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego lub nauki z ich karierą  sportową oraz wsparcie stypendialne. Takim projektem PZ Judo, pozytywnie zaopiniowanym przez MSiT może być powołanie Ośrodków Szkolenia Olimpijskiego w Judo (wsparcie finansowe Spółek Skarbu Państwa). Przeprowadzona  diagnoza obszaru szkolenia w polskim judo od roku 2000, która została zawarta w Programie Rozwoju Judo do roku 2020, prowadziła do podjęcia działań zwiększających skuteczność szkoleniową (wynikową) na poziomie seniorskim. System  przekształcania talentu w osiągnięcia na miarę medalu z mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich, musi umożliwiać jednoczesne prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy. Dlatego celem zadania powinno być uzupełnienie szkolenia centralnego w Ośrodkach Szkolenia Olimpijskiego w Judo. Wiem, że najzdolniejsi zawodnicy i zawodniczki są rozproszeni po całej Polsce i trenują w klubach gdzie często nie można już w wieku juniora czy młodzieżowca podnosić poziomu sportowego. Celem skupienia najlepszych judoków w ośrodkach powinno być podniesienie jakości i skuteczności procesu szkolenia. Rozwój indywidualnych zdolności od najwcześniejszych lat musi odbywać się wśród najlepszych z najlepszych w kraju i za granicą. Dlatego lokalizacja ośrodków na bazie, lub przy Akademii Wychowania Fizycznego powinna również ułatwić dostęp do infrastruktury szkoleniowej, nauki, odnowy biologicznej i zabezpieczenia medycznego.

Zdjęcie Agata Ozdoba 2

 

3. Talent – zabezpieczenie biznesowe szkolenia.

 

Model biznesowy zabezpieczenia procesu szkolenia talentu powinien zakładać, że środki finansowe ze wszystkich źródeł są przeznaczane na program prowadzący do sukcesu. Tylko profesjonalna realizacja programu może to zagwarantować. Środki  powinny być inwestycją w przekształcanie talentu w osiągnięcia, przeznaczane na określonych zawodników, trenerów, określone cele. Skierowanie środków finansowych z różnych programów i projektów na finansowanie przygotowań grup młodzieżowych i seniorskich w jeden sprawnie funkcjonujący mechanizm zagwarantuje sukcesy w postaci znakomitych startów polskich judoków podczas największych światowych zawodów.

Również bardzo istotnym powodem do podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku finansowania procesu szkolenia i ich głównych aktorów tj. zawodnika i trenera jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku sportu. Sport, a przede wszystkim sport wyczynowy, to w dzisiejszych czasach „produkt”, który musi inspirować konsumentów, uczestników tych zdarzeń.

 

4. Talent – inspiracja i zaangażowanie.

 

Utalentowana zawodniczko i zawodniku nie oddawaj swoich marzeń o medalu olimpijskim, ludziom, którzy nie są w stanie sprostać wymaganiom jakie stawia sport wyczynowy. Nie pozwalaj sobie na przypadek. Otaczaj się tylko pozytywnymi ludźmi, nakręconymi ogromną wolą realizacji marzeń. Po prostu szukajcie ekspertów w swoim fachu, oni wiedzą o czym mówią. Oddaj swoje marzenia w ręce profesjonalistów. Musisz dążyć do najwyższych celów.

 Zdjęcie Krawczyk Robert2

5. Talent -  planowanie drogi.

 

Moim zadaniem jako trenera, oprócz przygotowania i realizacji indywidualnego programu szkoleniowego jest inspirowanie Cię do najwyższych celów. Uczyć Cię pokonywania słabości, zaangażowania w pracę na treningach w drodze do sukcesu, byś mógł zrealizować swoją wizję przekształcenia posiadanego talentu i możliwości w wybitnego judokę.

Najważniejsze to, z jednej strony, myślący trener, który doskonale zna i rozwija swój warsztat trenerski, rozumiejący indywidualność zawodnika i wiedzący jak rozwijać jego talent i z drugiej strony zawodnik  z wysoką motywacją do osiągnięcia sukcesu.

Moje przygotowanie się do roli trenera to 16 lat doświadczenia zawodniczego i 23 lata doświadczenia trenerskiego. Spotkałem na swej drodze wybitnych judoków i trenerów, mistrzów judo, wspaniałych ludzi. Bez obu doświadczeń w tej dyscyplinie nie odkryłbym jak bardzo ważną rolę odgrywa planowanie procesu treningowego, współdziałanie i inspirowanie w drodze do doskonałości.

 Zdjęcie Adammaj1

dr Adam Maj (6 dan)

„Mistrz tylko wskazuje kierunek. To uczeń wytycza swoją drogę, ją poszerza i utwardza”