Sport dzieci i młodzieży

Prowadzone przeze mnie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży nakierowane są na wszechstronny i harmonijny rozwój ich uczestników. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach ogólnie stymulujących aktywność sportowo-rekreacyjną dzieci i młodzieży. Oferuję zajęcia judo, gry i zabawy ruchowe, gimnastykę oraz zespołowe gry sportowe. Wszystkie te zajęcia bogate są w treści wszechstronnie oddziałujące na podnoszenie sprawności fizycznej i cechy psychiczne jak siła woli, wytrwałość. Każdy z tych sportów ma swoje uniwersalne i specjalne wartości powodujące pozytywne zmiany we wszystkich układach organizmu. Dostrzegam w nich olbrzymi potencjał dla kształtowania sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych warunkujących sprawne władanie własnym ciałem i aktywne uczestnictwo w życiu nie tylko sportowym. Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia.


Judo

Zapraszam do przygody pełnej wyzwań, dzieci i młodzież, dziewczęta i chłopców:

Urozmaicony program szkolenia dostosowany jest do wieku rozwojowego dzieci i młodzieży. Zajęcia obejmują naukę i doskonalenie judo, ćwiczenia z gimnastyki, akrobatyki, gry i zabawy ruchowe, zespołowe gry sportowe.

Treningi prowadzone są przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trenerów judo z wieloletnim doświadczeniem zawodniczym i trenerskim. Posiadający wiedzę z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Są twórczy i kreatywni, doskonali pedagodzy.

Etapy prowadzenia zajęć:

dzieci w wieku 4-6 lat

  • zabawa i radość, nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych, podstawy judo    

dzieci w w wieku 7-9 lat

  • zabawa i radość, nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych, nauczanie podstaw judo, przygotowanie do szkolenia

dzieci i młodzież w wieku 10 lat- i starsi

  • wszechstronne szkolenie sportowe, nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów judo,  przygotowanie do progresywnego szkolenia              

Usługi trenerskie prowadzimy między innymi  dla klubu Mayo Judo & Fitness Center (www.mayo-judo.pl)

judo


ćwiczenia dzieci

Gimnastyka

Zajęcia odbywają się na sali judo wysłanej materacami, gdzie dzieci ćwiczą boso.

Celem tych ćwiczeń jest  kształtowanie prawidłowej postawy ciała, napinania mięśni i szybkości ich skurczów. Są one ćwiczeniami  przygotowującymi organizmy dzieci i młodzieży do przyswajania umiejętności i nawyków ruchowych. Przy ich pomocy eliminuje się wady postawy.

Ćwiczenia zwinnnościowo-akrobatyczne stosowane w gimnastyce współdziałają z harmonijnym rozwojem organizmu, doskonalą fizyczną sprawność człowieka jako podstawę zdrowia i zdolności do wykonywania pracy. Mają one zastosowanie w życiu codziennym, jako ruchy praktyczne i utylitarne. Doskonalą również fizyczne i psychiczne właściwości człowieka.

Ćwiczenia z gimnastyki pozwalają dzieciom opanować m.in. przewroty w przód w tył, stanie na rękach, przeżuty, salta


Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe są podstawowym środkiem wychowania fizycznego; wszechstronnie oddziałują na ustrój, przyczyniają się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej.

W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego i mięśniowego, krążenia i oddychania itp., a także rozwijają się wszelkie zdolności ruchowe: siła, szybkość, wytrzymałość, zwinność, koordynacje ruchową oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka.

Należy również pokreślić, iż wpływają one korzystnie na rozwój umysłowy dzieci i młodzieży, a także na kształtowanie ich woli i charakteru.

sport dzieci


gra w piłkę

Gry sportowe

Gry sportowe (piłka nożna, koszykówka, rugby, badminton) kształtują, zręczność, zwinność, koordynację, wytrzymałość.
Stanowią ćwiczenia wielostronne i angażujące cały organizm.

Nauczanie i doskonalenie umiejętności rzucania, podbijania czy też prowadzenia piłki nogą, ręką daje wiele zadowolenia i satysfakcji.

Organizowane w zespołach mają wpływ na kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.